Jedyne na świecie komiksy dla dzieci do nauki j. angielskiego

Dlaczego warto, żeby Twoje dziecko zdawało egzaminy Cambridge YLE?

Testy dla najmłodszych

Egzaminy międzynarodowe

Egzaminy Cambridge YLE dla najmłodszych to seria trzech międzynarodowych, motywujących testów, które przeznaczone są specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i sprawdzają ich umiejętności językowe poprzez zabawę.

Cel nauki

Dzieci mogą zdawać egzaminy Cambridge na trzech poziomach trudności testów –Pre A1 Starters, A1 Movers i A2Flyers. Egzaminy te wyznaczają uczniom cel i jasną ścieżkę stopniowego rozwoju umiejętności językowych od poziomu A1 do A2.

Testy Cambridge YLE :

 • stanowią wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji językowych dziecka;
 • obejmują wszystkie główne odmiany języka angielskiego (np. odmianę brytyjską i amerykańską);
 • skonstruowane są tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje uczących się, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;
 • pozwalają dziecku w przyjazny i łagodny sposób zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami. Testy przebiegają bezstresowo, mają m. in. formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge English Language Assessment, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Przeprowadzenie egzaminu nadzoruje polska koordynatorka.
 • wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i zdawania coraz trudniejszych egzaminów.
 • kończą się zawsze pozytywnym rezultatem, który jednak pozwala rodzicom
  i nauczycielom ocenić poczynione przez dziecko postępy i stopień przygotowania do nauki na kolejnym poziomie.
 • dzieci lubią uczyć się do testów YLE, a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem.

Z jakich części składa się test Cambridge YLE?

Test Cambridge YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers). Każdy egzamin trwa od 45 min do 75 min.

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Jak oceniane są egzaminy?

Każda z części testu jest oceniana osobno. Części “Listening” oraz “Reading and Writing” są sprawdzane w Cambridge na podstawie przesłanej dokumentacji. Część ustna oceniana jest na miejscu przez egzaminatorów Cambridge English Language Assessment. Wyniki testu znane są po około czterech tygodniach. Centrum Egzaminacyjne organizujące test nie ma wpływu na wynik testu.

Ile punktów należy zdobyć aby zdać?

Każde dziecko, które podchodzi do testu YLE dostaje certyfikat Cambridge English. Na certyfikacie widoczna jest ilość zdobytych przez dziecko „tarcz”. Z każdej z trzech części testu można uzyskać maksymalnie 5 „tarcz”, co razem daje 15. Uzyskany rezultat pozwala ocenić, czy dziecko jest gotowe do nauki na kolejnym poziomie Cambridge.

Nauka słownictwa

Nie każdy rodzic wie, że każdy egzamin Cambridge dla dzieci wymaga opanowania określonego słownictwa w j. angielskim. Wymagane na egzaminach słownictwo jest dostępne w postaci listy oraz słowniczków obrazkowych:

Słownictwo Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers LISTA

Pre A1Starters – słowniczek obrazkowy

A1 Movers – słowniczek obrazkowy

A2 Flyers – słowniczek obrazkowy

Warto pamiętać, że do egzaminu A1 Movers wymagane jest takę słownictwo z poziomu Pre A1 Starters, a do egzaminu A2 Flyers wymagane jest słownictwo także z dwóch poprzednich egzaminów (Pre A1 Starter i A2 Movers).

 

Jak wpierać dziecko w przygotowaniu do egzaminów Cambridge?

Świetnym pomysłem na naturalną naukę j. angielskiego  w domu jest czytanie z dzieckiem readersów czyli uproszczonych lektur w j. angielskim, które są dostosowane do poziomu językowego dziecka.
Dostępne readersy w formie komiksów są poziomowane, dzięki czemu wiadomo dokładnie jakie komiksy wybrać przygotowując się do konkretnego egzaminu dla dzieci. Komiksy e-future rozwijają nie tylko kompetencję czytania, poszerzają dzieciom słownictwo, ale także kompetencje pisania i rozumienia ze słuchu, a nauka poprzez czytanie komiksów jest dla dzieci atrakcyjna i przyjemna.

Więcej na temat zalet czytania po angielsku znajdziecie TUTAJ

Jeśli chcesz sprawdzić do jakiego egzaminu powinno się przygotowywać Twoje dziecko pozwól mu wykonać ten prosty TEST na komputerze.

 

 

Więcej artykułów
Dlaczego warto czytać po angielsku?